Anekto - psychotherapeutische groepspraktijk

Anekto

... verbinding maken

Verbinding maken

In kader van de corona-preventie passen ook wij onze organisatie aan :

 • afspraken zullen als mogelijk nog even via telefoon of beeldbellen verlopen
 • Indien jij of iemand van je gezin ziektesymptomen heeft kan de afspraak niet doorgaan in de praktijk
 • op de praktijk worden veiligheidsmaatregelen getroffen om afspraken goed te laten doorgaan
  • kom liefst zo stipt mogelijk naar de afspraak, bij goed weer kan u buiten wachten. We beperken het gebruik van de wachtruimte als mogelijk.
  • we groeten elkaar, maar geven geen hand
  • indien u wenst kan u uw handen wassen in het toilet of alcohol-gel gebruiken die in de gespreksruimte staat
  • bij voorkeur betalen via payconic / bank-app of overschrijving, anders graag gepast cash geld
  • we respecteren de afstand van 1,5 meter tussen ons en ontsmetten en verluchten de ruimtes frequent , het dragen van een mondmasker is hierdoor niet nodig

Hopelijk kunnen we op deze manier goed en veilig verder samenwerken .

Alvast bedankt voor jullie medewerking en flexibiliteit, anekto-team


Dr. Lotte Geudens en dr. Sarah Hayen hebben momenteel helaas een aanmeldingsstop voor nieuwe patiënten. Voor therapeutische vragen kan u wel nog bij anekto terecht. Onze excuses voor het ongemak. Indien u reeds gekend bent binnen Anekto kan u rechtstreeks met iemand van het team contact opnemen.


Anekto is een groepspraktijk met kinder- en jeugdpsychiaters en psychotherapeuten, gelegen te Berchem, net buiten de Singel.

Voor kinderen en jongeren van 6 tem 18 jaar is er een aanbod van multidisciplinair diagnostisch onderzoek.

Kinderen, jongeren en hun ouders alsook jongvolwassenen kunnen bij ons terecht voor psychotherapie of begeleiding.

We bieden binnen onze praktijk verschillende vormen van therapie aan : individuele gesprekken, ouderbegeleiding, gezinstherapie, systeemtherapie, creatieve therapie en speltherapie.


Met welke vragen kan u bij ons terecht?

* emotionele problemen - angst, depressie, rouw of verlieservaring, faalangst, sociale angst, laag zelfbeeld, ...

* gedragsmoeilijkheden

* problemen in de ontwikkeling van uw kind, bijvoorbeeld als er een vermoeden is van een ontwikkelingsstoornis

* sociale problemen

* opvoedingsondersteuning voor ouders van kinderen of jongeren

* diagnostisch onderzoek (- 18 jaar)

Indien u twijfelt of u bij ons op de juiste plaats bent kan u steeds contact opnemen met iemand van ons team via info@anekto.be om meer duidelijkheid te krijgen.