Kinder- en jeugdpsychiaters (dr Lotte Geudens en dr Sarah Hayen)

Wij werken volgens de RIZIV-tarieven en zijn geconventioneerde en geaccrediteerde artsen.

Een kinderpsychiatrisch diagnostisch onderzoek wordt terugbetaald als er een verwijsbrief door de huisarts, kinderarts of kinderneuroloog aanwezig is.

Het remgeld (gedeelte zelf te betalen) bedraagt 8,68 euro per diagnostische sessie en per (evaluatie) gesprek op een totaal bedrag van 210 en respectievelijk 102 euro per sessie.

Wij werken standaard via de derdebetalersregeling - dit betekent dat u enkel het remgeld betaalt en dat de arts het overige bedrag rechtstreeks van de mutualiteit ontvangt, zo hoeft u het volledige bedrag dus niet voor te schieten. U dient hiervoor enkel een kleefbriefje van de mutualiteit mee te brengen van uw kind/jongere bij de eerste sessie bij de arts.