Kinder- en jeugdpsychiaters (dr. Sarah Hayen, dr Katrien Vogt)

Wij werken volgens de RIZIV-tarieven en zijn geconventioneerde en geaccrediteerde artsen.

Een kinderpsychiatrisch (diagnostisch) onderzoek wordt terugbetaald als er een verwijsbrief van de huisarts, kinderarts of kinderneuroloog aanwezig is.

Het remgeld (gedeelte zelf te betalen) bedraagt 8,68 euro per diagnostische sessie en per (evaluatie) gesprek op een totaal bedrag van 210 en respectievelijk 105 euro per sessie.

Wij werken standaard via de derdebetalersregeling - dit betekent dat u enkel het remgeld betaalt en dat de arts het overige bedrag rechtstreeks van de mutualiteit ontvangt, zo hoeft u het volledige bedrag dus niet voor te schieten. U dient hiervoor enkel een kleefbriefje van de mutualiteit van uw kind/jongere en de identiteitskaart van uw kind mee te brengen bij de eerste sessie bij de arts.