Intake

Voor een eerste gesprek op onze praktijk betaalt u 75 euro.

Therapeuten (Nele De Weyer, Sophie Sturm, Willy Colin en Samira Ziyan)

Via de mutualiteit is een gedeeltelijke terugbetaling soms mogelijk voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Dit dient u bij uw mutualiteit na te vragen.

Binnen onze praktijk wordt 70 euro aangerekend voor individuele therapie, per sessie van 1 uur.

Voor gezinsgesprekken geldt het tarief van 90 of 100 euro per sessie, het exacte tarief wordt bij aanvang met de therapeut besproken.

Annulatiekost

Wij vragen om tijdig te verwittigen indien u niet aanwezig kan zijn op een geplande afspraak. U kan uw afspraak tot 2 dagen voordien annuleren of verplaatsen, dan heeft de therapeut de tijd om dat moment een nieuwe afspraak plannen.

De teamleden rekenen u een annulatiekost aan indien de sessie niet tijdig wordt geannuleerd (<48u op voorhand).

Indien een ziekte-attest kan worden voorgelegd, vervalt deze annulatiekost.