Intake 

Voor een eerste gesprek op onze praktijk betaalt u 75 euro. 

Therapeuten (Nele De Weyer, Sophie Sturm, Willy Colin en Samira Ziyan) 

Via de mutualiteit is een gedeeltelijke terugbetaling soms mogelijk voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Dit dient u bij uw mutualiteit na te vragen.  

Binnen onze praktijk wordt 70 euro aangerekend voor individuele therapie, per sessie van 1 uur. 

Voor gezinsgesprekken geldt het tarief van 90 of 100 euro per sessie, het exacte tarief wordt bij aanvang met de therapeut besproken.
Vanaf 1 augustus werkt Willy Colin gedeeltelijk binnen de conventie waardoor sessies aan verminderd tarief mogelijk zijn. U kan dit met de therapeut bespreken wanneer u contact opneemt. 

Annulatiekost 

Wij vragen om tijdig te verwittigen indien u niet aanwezig kan zijn op een geplande afspraak. U kan uw afspraak tot 2 dagen voordien annuleren of verplaatsen, dan heeft de therapeut de tijd om op dat moment een nieuwe afspraak plannen. 

De teamleden rekenen u een annulatiekost aan indien de sessie niet tijdig wordt geannuleerd (<48u op voorhand).

Indien een ziekte-attest kan worden voorgelegd, vervalt deze annulatiekost.