Intake

Voor een eerste gesprek op onze praktijk betaalt u 75 euro.

Therapeuten (Nele De Weyer, Sophie Sturm, Willy Colin en Samira Ziyan)

Via de mutualiteit is een gedeeltelijke terugbetaling soms mogelijk voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Dit dient u bij uw mutualiteit na te vragen.

Binnen onze praktijk wordt 60 euro aangerekend voor individuele therapie, per sessie van 1 uur.
Vanaf januari 2023 geldt het tarief van 70 euro per sessie van 1 uur

Voor gezinsgesprekken geldt het tarief van 80 of 90 euro per sessie, het exacte tarief wordt bij aanvang met de therapeut besproken.

Annulatiekost

Wij vragen om tijdig te verwittigen indien u niet aanwezig kan zijn op een geplande afspraak. U kan uw afspraak tot 2 dagen voordien annuleren of verplaatsen, dan heeft de therapeut de tijd om dat moment een nieuwe afspraak plannen.

De teamleden rekenen u een annulatiekost aan indien de sessie niet tijdig wordt geannuleerd (<48u op voorhand).

Indien een ziekte-attest kan worden voorgelegd, vervalt deze annulatiekost.