Psychodiagnostisch onderzoek

Er wordt steeds in overleg besproken welke testing aangewezen is, afhankelijk van de hulpvraag en de moeilijkheden.

Voor een intelligentie-onderzoek betaalt u 250 euro, hierin inbegrepen zit de testing (2 à 3 uur), scoring van de testen en verslaggeving.

Een aandachtsonderzoek kost 200 euro, eveneens incl testing, scoren en verslaggeving.

Voor overig onderzoek (belevingsonderzoek, neuropsychologische testen) geldt het tarief van 70 euro per sessie, ook hier is verslaggeving inbegrepen.