Aanmelden gebeurt bij voorkeur via email op het mailadres :

info@anekto.be

U vermeldt in de mail graag volgende gegevens :
Naam, voornaam en geboortedatum van uw kind, wie u verwezen heeft en kort de hulpvraag.
Ook graag het telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken.

Binnen het team wordt bekeken wie uw aanmelding verder opneemt.
Afhankelijk van de hulpvraag wordt een intake bij een psychotherapeut of een afspraak bij een kinder- en jeugdpsychiater gepland.
U wordt binnen twee weken na aanmelding terug gecontacteerd om indien mogelijk en aangewezen een eerste afspraak te plannen.

Een aanmelding dient door de ouders of door de (jong)volwassene zelf te gebeuren.

Hulpverleners kunnen steeds contact opnemen ter overleg.